Sunday, November 19, 2023

出海

昨天很特別,跟聖雅各藝想的師傅仔還有其他會員一起去西貢海藝術節和地質公園。

藝想係一個智障和自閉譜系人士組成的陶藝工作室,我哋叫呢班藝術家做師傅仔,佢哋好多都做咗五年十年陶瓷,並且以藝術作為終生事業,參與過國際的大型藝術展覽。

總覺得要跟他們出遊是極之困難的事!昨天的天和海都十分之美,而且竟然有近六十個師傅仔、會員和他們的家人一起出海,真係極之罕有的事。

去年西貢海藝術節,我跟這班師傅仔一起做了十件陶瓷,散落在橋咀島上的行山徑。
十件陶瓷都是啟發自島上的大自然,來自這片山和海,實的動植物故事,叫做《大菠蘿遊》是去年九件藝術品的其中一組,而今年第二年的藝術節,亦都有新嘅島同埋好多新嘅藝術品呢。

我哋之前做的十件陶瓷都依然喺橋咀的山巒上,經過咗十號風球同埋黑雨,有辛苦的工作人員每個月去檢查和修補。 

而今年,我哋仲同公眾朋友一齊,做咗新嘅mini-ceramics, 新的ceramics 在往來西貢的小船、小食亭、火山探知館和information kiosk 裡都可以找到,大家可以去尋尋寶,找找他們。

我哋都幫今年嘅extension work 改咗個新名,就係《大菠蘿遊. 出海》喇!

如果你未聽過藝想的話,邀請你哋去島上透過他們雙手創作的作品認識他們啊,亦可以去灣仔石水渠街他們的展館找他們的作品。

好多人可能認為佢哋係殘障嘅一群,需要社會幫助;
好多人會問,藝想嘅師傅仔做咗咁耐陶瓷「有乜嘢改變」
卻不會反問一下「我哋睇到佢哋做嘅作品,有無改變咗我哋點睇社會上呢群智障或自閉譜系的朋友」
藝想一直相信,其實幫助唔係單向的,佢哋都有好多嘢可以啟發,同埋教識我哋。

我同藝想亦都喺日本一個類似的藝術祭,隔空相遇過。
然後一直合作。

睇返上年的blog post 先記起,上年藝術節未開始前,大家都有好多擔憂,例如話啲遊人會唔會坐上去,掛住打咭唔理背後嘅故事,整爛佢咁,什至偷咗佢咁。

有人什至言之鑿鑿話,我哋嘅藝術品唔可能survive more than a week. 當時,在郊野公園內放藝術品也是第一次,有關方面一直很擔心會有負評。好彩無發生以上嘅事,大家都過咗好開心嘅第一年。
估唔到咁就過咗一年!

昨天另一件好特別的事,是收到池哥的木造椅,池哥& Friends 過去幾星期都在另一個島鹽田梓開了一個好大的田中木workshop,好厲害,簡直係living art piece, 我當日睇住佢哋由零set up 呢個室外工作室的,所有東西都由外邊以船運來,包括木桌子、据木工具,木條;都已經好瘋狂;但還可以有個超靚的帳幕、收音機都有手造木殼的,太神奇。

今年比去年有更多島有藝術品,那些島本身都好靚。
我覺得喺這一類藝術節,藝術都係作為媒界,去讓大家重新回到偏遠的村落大地,重新同大自然連結 - 行山、看海、偷聽村民分享的故事、游海、看石頭... 


啊,今年我都會帶三個workshop!!!! 應該係一年之中最特別嘅workshops, 上年都有嘅喺行山徑上講故事,看師傅仔的創作,左右兩邊都是藍藍閃閃的大海;
今年,還有另一個要齊齊穿成恐龍行山看陶瓷的工作坊 XD!!! 
比較少連自己都覺得興奮同搞笑嘅工作坊。