Wednesday, February 10, 2021

小花

雖然係人都知我熱愛落大雨,但今日好凍呀,竟然都有少少想停雨.... 尤其一陣要拎啲fragile 畫出去俾人... 
突然諗起可以穿rainboots, 即刻又想唔好停雨!但天已經亮起來了。聽說明天起就會陽光普照!
啊,都好掛住sally 嘅hot chocolate ah. 
好彩尋日行山唔係咁凍啫,尋日呢條路,係一條我一直聽聞存在,但唔相信存在嘅路!
原來又容易行又靚,真好。
落雨讓我想起這畫幅,點解當年會畫過幅咁嘅畫,而呢幅畫又無用過喺任何雜誌/書裹面.... 太神奇。
同場加影一吓漂亮的草原和小花朵。
昨天一經過一棵好多年前sketch 過的花店樹
買了兩個wreath, 我是超喜歡小白花wreath 的, thanks to kat, my dear.  

No comments: