Sunday, July 31, 2022

青蛙

樹枝插住的青蛙

你知我們的小小動物嘉年華是一個半音樂半創作的活動嘛。

大家會一起聽聖桑所創作的樂曲動物嘉年華,猜猜每一段音樂所形容的是那種動物。過去每次小朋友都猜得出奇地準!

後來幾次,我們把家長和小朋友分成兩組,小朋友組次次勝出!

而我們其實一開始把會出場的十二隻動物大約以圖像形容了一次 - 獅子、化石、公雞、森林中的布殻鳥等等。

有些章節有兩種樂器,分別演奏動物和牠身處的環境例如水或森林。

怎料,昨天竟然有一個超可愛的小孩子,由第一首就估

「這是怪獸,我聽過所以我知道,這一節是怪獸,還有公主」

「這一節是青蛙,青蛙被樹枝插住」

完全九唔搭八,但超正。我成日想請呢啲小朋友去我嘅繪本班度教。

他們家中有隻狗狗都是來自LAP 的,不過他家還有九隻狗(其中三隻是唐狗來的)還試過有朋友移民把守宮蛋給了他們,然後在家蜉了兩隻守宮,又新收養了兩隻刺猬!

然後昨天也有些靜靜乖巧的孩子,有時較少出聲,躲在爸媽身旁的小朋友,都有認真在聽,很多時媽媽之後message 我說,小孩子回家後還一直畫今天畫的動物呢。

昨天我們去的是觀塘海濱的繪本小書店!!GEM!

咁正嘅地方,真係應該多啲人知,就在海邊,裡面咁多書呀,喺呢啲地方我的眼睛很難自控(係咪好似啲人話自己忍唔住要睇靚女咁)好想可以花幾天只看書 XD


昨天大家都盛裝出席,書店老闆Fred 的女兒裝成大大恐龍,有漂亮的小熊貓Tasha, 副店長也是繪本畫家的蝸牛小姐、馬騮小姐柔柔和十分之乖巧和得到小草歡心的立仁。


我們昨天做的是四格菲林小相機,用的都是recycle 紙皮。


但突然想起他們未必有見過菲林相機 (笑:P)

就算不是用iphone 呀,平日的相機都是digital mon 喇,所以我帶了一部不用電的菲林相機去,還教他們入菲林。佢哋睇嚟都十分之好奇,由去摸kilian 的大堤琴。


大家畫的四格小動物都好漂亮。

不經不覺,我們的小小動物嘉年華已經由做了七場,由zoom 到書店、咖啡室、平民會館和百年老屋。每一次的音樂部份和創作部份都會有點微調,亦都會因為當天的小朋友的mixture 而有所不同。

在深水埗那次的小朋友是用身體來猜動物: 全身趴在地上,模仿起來。

扮魚兒wiggle wiggle,用四隻腳爬,扮高腳鹿,創意無限。

在龍虎山的一次要到花園裡找素材,並集體創作。

有時我們會讀不同的繪本。

這個活動對我們來說是完全non-profit 的,只是想大家可以沒有目的性地享受音樂和藝術,意外地十分之受歡迎,感謝大家一直的愛。

希望有嚟過嘅朋友仔都玩得開心啦。

No comments: