Friday, October 8, 2021

黑雨

有一個都是從事創作嘅朋友真好。
曉薇跟我分享了一段網上片段,是今早黑雨時,馬路中間冒出泥色噴泉的影片,讓她想起以前睇卡通片,鬼怪出沒的情境。
我也超愛大雨,係人都知了(除了會有人命傷亡的部份)
曉薇說我們兩個愛大雨人真變態。
但太好太陽也會曬死人啊。
她覺得下雨天帶來新奇有趣的景象。
我喜歡暴雨充滿活力,像大地像起舞。

曉薇: 我地可以出一個怪異天氣嘅故事
其實係大自然想同你show show quali

me: 我哋會做得好開心
hiumei: 一定會

我: 我哋應該寫個咁嘅故事係 - 以前世界個個都鍾意「好天氣」
所謂的好天氣就是晴天。我哋兩個主角就係俗世認定的「壞天氣」嬲了好久

但隨住(地球暖化 - 不說出來) 我倆如虎添翼 。

作為烏雲,天天狂吞地上昇起的水蒸氣,
天天都像食buffet,
因為地球表面太熱,蒸晒啲水蒸氣上嚟

吸滿了又嘔
吸滿了又痾

不停暴雨行電閃電

積雨雲 是變化好快的

所以呢兩舊雲都好忙,今天像大貓,明天像大象,後天像恐龍,不停在天空跑來跑去。
(她們倆卻是性格不同的積雨雲,貓珊是興奮亂跑的;曉薇是專業優雅的雲)

地上愛暴雨嘅人都終於可以表態

以前唔敢講出嚟話自己鍾意落雨

然後,大家都好期待惡劣天氣,見到太陽就心情唔多靚

特別係打工仔😂

最尾,係風雷雨電大演奏,然後啲人浸曬水都好鬼陶醉,最後大家大笑一輪,沒頂,完😂😂

我跟曉薇說,有像你這樣的朋友真好。
她答,平日滿腦子都是這種故事。
(還有觀音關公與貓等等)

今天在暴雨中去了浸大沙田校園跟學生分享香港動物面對的問題。
謝謝vivian 的邀請,同學們見到小草和paco 都十分之雀躍,又問了好多問題,希望多啲人知道關於動物嘅義務工作啦。

No comments: