Sunday, January 9, 2011

寫揮春

很享受拿着paintbrush, paintbrush 跟紙接觸的感覺,尤其是近日的工作,肯定或多或少改變了我跟畫畫的關係。今日晚飯畫斑馬同獅子畫得好開心。
今日終於寫揮春,去跑馬地探薯仔,用十八蚊買齊了墨水,畫筆同紙,然後即刻o係cafe 畫。
空氣中彌漫着不可思議的感覺,有d野錯左。有d 野從來都唔屬於.咁邊樣先屬於,今日Diana 問我,我唔識答,好可怕,好難接受。更加令我近日會唔想見咁多人,今日一早起左身,呢種感覺,係因為今日累,定係有野諗唔通呢?我真係諗唔通.有無人幫到我?揮春+路邊關門的報紙檔-送多張靚相俾大家.呀,掛住十二月間酒店,太舒服,好快又想再去

No comments: